Choose language

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms gyventojų grupėms Druskininkų ir Gardino regione

  • Titulinis
  • ES projektai
  • Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms gyventojų grupėms Druskininkų ir Gardino regione
VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendino projektą Nr. ENI-LLB-1-043 ,,Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms gyventojų grupėms Druskininkų ir Gardino regione“, finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.
Projekto tikslas – pagerinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą Druskininkų ir Gardino regionų vyresnio amžiaus asmenims ir neįgaliesiems, taip pat padidinti šių tikslinių gyventojų grupių sveikatos raštingumą.
Projekto įgyvendinimo metu VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendino veiklas, orientuotas į Druskininkų savivaldybės vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą:
-    parengta informacinė medžiaga – brošiūros 4 temomis, kurias galima rasti VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro kartu su Gardino centrinės miesto poliklinikos iš Baltarusijos parengta informacinė medžiaga, aktuali Druskininkų savivaldybės vyresnio amžiaus gyventojams bei neįgaliesiems - Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras (dpspc.lt)
-    suorganizuoti 8 informaciniai seminarai Viečiūnuose ir Leipalingyje, skirti vyresnio amžiaus asmenims ir neįgaliesiems, siekiant  suteikti jiems daugiau žinių apie sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą. Iš viso šiuose seminaruose dalyvavo 164 asmenys.
-    Druskininkuose suorganizuotas meno darbų konkursas ,,Sveikata mene“, kurio metu net 50 Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos moksleivių sukūrė meno kūrinius įvairiomis sveikatos temomis. Komisijos atrinkti geriausiai konkurso temą atspindėję darbeliai buvo eksponuojami Druskininkų miesto muziejaus galerijoje, Viečiūnų bendruomenės centre bei VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centre.
-    įsigytas neįgaliųjų transportavimui pritaikytas automobilis, siekiant užtikrinti  Druskininkų savivaldybės vyresnio amžiaus asmenims ir neįgaliesiems  geresnį prieinamumą prie reikalingų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, ir kuriuo jau teikiamos transportavimo paslaugos
-    atnaujinta ir vyresnio amžiaus bei neįgaliųjų poreikiams pritaikyta odontologinių bei ginekologijos paslaugų teikimo infrastruktūra
-    suorganizuota galutinė projekto konferencija, kurios metu ne tik aptartas projekto įgyvendinimas, tačiau ir kartu su Druskininkų savivaldybės, Socialinių paslaugų centro, Visuomenės sveikatos biuro ir kt. atstovais aptartas įgyvendintų projekto veiklų tęstinumas.
Tikimasi, jog įgyvendintos projekto veiklos pagerins pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros bei slaugos paslaugų prieinamumą ir kokybę Druskininkų savivaldybės vyresnio amžiaus asmenims ir neįgaliesiems, o tai prisidės prie šios gyventojų grupės sveikatos išsaugojimo bei gyvenimo kokybės gerinimo.
Projekto pradžia: 2020-02-12
Projekto pabaiga: 2022-02-11
Bendra projekto įgyvendinimui panaudota suma – 171691,10 Eur. Šį projektą iš dalies  - 155581,53 Eur suma finansavo Europos Sąjunga.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-09-01 08:58