Choose language

Pirminės asmens sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas Druskininkų savivaldybėje

  • Titulinis
  • ES projektai
  • Pirminės asmens sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas Druskininkų savivaldybėje

VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-11-0007 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas Druskininkų savivaldybėje“(toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei nuosavomis VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro lėšomis.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. kovo 5 d.

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. liepos 31 d.

Projekto vertė – 163 532,00 Eur, iš jų 139 002,00 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 12 265,00 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir 12 265,00 Eur nuosavos pareiškėjo lėšos.

Projekto tikslas – pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Druskininkų savivaldybės tikslinėms gyventojų grupėms.

Senėjant visuomenei auga sergančiųjų lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis vyresnio gyventojų skaičius bei pacientų apsilankymų skaičius sveikatos priežiūros įstaigoje, neįgaliųjų asmenų skaičius išlieka pakankamai didelis, taip pat įstaigos nudėvėta ir/ar nepakankama esama infrastruktūra šiuo metu nesudaro sąlygų efektyviai vykdyti ligų profilaktiką ir kontrolę, todėl pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms, kaip neįgalieji, vaikai, vyresnio amžiaus asmenys (55 m. ir vyresni), asmenys, priklausomi nuo opioidų bei sergantys tuberkulioze, dėl jų specialiųjų poreikių ir įstaigos nepakankamos esamos infrastruktūros neužtikrinama teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas. Siekiant geresnės Druskininkų savivaldybės gyventojų sveikatos, efektyviai vykdyti ligų prevenciją ir kontrolę, užtikrinti šių gyventojų poreikius gauti kokybiškas ir prieinamas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, reikalinga prisitaikyti ir investuoti į pokyčius.

Projekto metu numatomos investicijos į poliklinikos patalpų remontą, pritaikymą neįgaliesiems, pakaitinio gydymo metadonu bei DOTS kabinetų infrastruktūros tobulinimą, medicinos ir kitos įrangos bei tikslinių transporto priemonių įsigijimą, kas sudarys sąlygas pagerinti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą bei sumažinti tarp skirtingų gyventojų grupių egzistuojančius sveikatos netolygumus.

Tikimasi, jog projekto naudą pajus ne mažiau kaip 8 tūkst. Druskininkų savivaldybės tikslinės grupės asmenų.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-03-09 10:08