Choose language

Vairuotojų komisija

VAIRUOTOJŲ IR KANDIDATŲ Į VAIRUOTOJUS SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA DRUSKININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE 

Vairuotojų sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka minimalias fizinio ir psichikos tinkamumo normas, taikomas asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems atitinkamos kategorijos motorines transporto priemones arba jų junginius su priekaba ir (ar) traktorius, savaeiges mašinas ir mechanizmus. Tai yra mokama paslauga, įkainis nustatytas sveikatos apsaugos ministro įsakymu. 

Vairuotojų ir kandidatų sveikatos patikrinimas atliekamas etapais: 

  • Pirmiausia asmuo iš anksto užsiregistravęs kreipiasi į savo šeimos gydytoją, kur užpildo vairuotojo garbės deklaraciją bei reikiamus klausimynus: klausimyną dėl obstrukcinės miego apnėjos ir Epworth mieguistumo skalę; 
  • Šeimos gydytojas įvertinęs kandidato sveikatos būklę, esant reikalui nukreipia atitinkamų specialistų konsultacijoms, dėl išvados apie galimybę vairuoti transporto priemonę; jei kandidatas dėl sveikatos būklės vairuoti pageidaujamas transporto priemonių kategorijas gali, apie tai šeimos gydytojas įrašo asmens medicininėje dokumentacijoje; 
  • Turėdamas šeimos gydytojo išvadą, ir konsultantų atsakymus, asmuo internetu arba PSPC registratūroje gali registruotis į Vairuotojų komisiją, kuri vyksta kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį nuo 9 val.; 
  • Vairuotojai kreipiasi į 205 kab., regėjimo patikrai, tuomet į 301 kab. gydytojo psichiatro išvadai; 
  • Galutinę išvadą į elektroninę asmens sveikatos istoriją (E025/a) įrašo, suformuoja Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (E083-1 formą) elektroniniu parašu pasirašo ir patvirtina Vairuotojų komisijos pirmininkas ar kitas įgaliotas asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įsakymu gydytojas.
Paskutinį kartą redaguota: 2020-04-23 11:19