Choose language

Vairuotojų komisija

VAIRUOTOJŲ IR KANDIDATŲ Į VAIRUOTOJUS SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA DRUSKININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE 

   Vairuotojų sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka minimalias fizinio ir psichikos tinkamumo normas, taikomas asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems atitinkamos kategorijos motorines transporto priemones arba jų junginius su priekaba ir (ar) traktorius, savaeiges mašinas ir mechanizmus. Tai yra mokama paslauga, įkainis nustatytas sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

   Vairuotojų komisija vyksta kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį nuo 09:00 val.

   Vairuotojų ir kandidatų sveikatos patikrinimas atliekamas etapais:

  • Visų pirma, asmuo, iš anksto užsiregistravęs, kreipiasi į savo šeimos gydytoją, kur užpildo vairuotojo garbės deklaraciją bei reikiamus klausimynus: klausimyną dėl obstrukcinės miego apnėjos ir Epworth mieguistumo skalę;
  • Šeimos gydytojas, įvertinęs kandidato sveikatos būklę, esant reikalui nukreipia atitinkamų specialistų konsultacijoms, dėl išvados apie galimybę vairuoti transporto priemonę įrašo asmens medicininėje dokumentacijoje;
  • Turėdamas šeimos gydytojo išvadą, ir konsultantų atsakymus, asmuo kreipiasi į 205 kab., regėjimo patikrai. Po regėjimo patikros asmuo nukreipiamas į 301 kab. gydytojo psichiatro išvadai;
  • Psichikos sveikatos slaugytoja suteikia galutinę informaciją apie išvadą (Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą E083-1 formą) kurią elektroninėje asmens sveikatos istorijoje (E025/a) suformuoja ir pasirašo Vairuotojų komisijos pirmininkas ar kitas įgaliotas asmens sveikatos priežiūros specialistas;
  • Medicinos statistikė informuoja telefonu apie galutinę išvadą (atvykti nebūtina).

Paskutinį kartą redaguota: 2023-05-18 16:24