Choose language

Aktualijos

Projektas

2019 07 15

VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendina projektą Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-11-0002 „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų tuberkulioze sergantiems asmenims prieinamumo gerinimas Druskininkų savivaldybėje (toliau – Projektas), finansuojamą Europos socialinio fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei įstaigos nuosavomis lėšomis.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2018 m. rugpjūčio 10 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 10 d.

Projekto vertė – 6 816,00 Eur, iš jų 5 793,60 Eur – Europos socialinio fondo lėšos, 511,20 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir 511,20 Eur – VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro lėšos.

Projekto tikslas – sumažinti Druskininkų savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo.

Lietuva pasižymi vienu iš didžiausių sergamumu tuberkulioze Europos regione. Siekiant mažinti sergamumą tuberkulioze šalyje, visose savivaldybėse įgyvendinama tiesiogiai stebimo trumpo tuberkuliozės gydymo strategija, steigiami tiesiogiai stebimo tuberkuliozės gydymo kabinetai (toliau – DOTS kabinetas), į kuriuos atvyksta tuberkulioze sergantys pacientai išgerti vaistų. Pacientų skatinimui kiekvieną dieną atvykti į DOTS kabinetą ir išgerti vaistus tikslingos motyvacinės priemonės, įvertinant tai, jog didelei daliai tokių pacientų būdingas socialinis pobūdis.

Projektu numatomos investicijos į maisto talonų įsigijimą, kurie būtų skiriami Druskininkų savivaldybės pacientams, nustatytu periodiškumu nepertraukiamai atvykstantiems išgerti vaistų tiesiogiai stebimo tuberkuliozės trumpo gydymo metu, taip pat numatomas kelionės į DOTS kabinetą išlaidų kompensavimas pacientams.

Siekiami rezultatai – projekto veiklų įgyvendinimas sudarys prielaidas efektyviam tuberkuliozės gydymui, Druskininkų savivaldybės gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo tuberkuliozės mažinimui bei leis išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo.

Projekto tiesioginę naudą pajus tuberkulioze sergantys Druskininkų savivaldybės pacientai, kuriems nustatyta tvarka gydytojas pulmonologas paskyrė ambulatorinį tiesiogiai stebimą trumpo gydymo kursą.

Paskutinį kartą redaguota: 2019-07-17 10:22