Choose language

Aktualijos

Projektas LT-LV-BY

2020 04 14

VšĮ "Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras" bendradarbiaudamas kartu su sveikatos priežiūros įstaiga "Gardino centrinė miesto poliklinika" iš Baltarusijos, pradėjo įgyvendinti projektą Nr. ENI-LLB-1-043 "Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms gyventojų grupėms Druskininkų ir Gardino regione", finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.
2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo  per sieną programa skatina sinergetinę Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos organizacijų partnerystę 2014-2020 m. laikotarpiu. Šios Europos Sąjungos finansuojamos programos strateginis tikslas – stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų per kartu įgyvendinamus bendrus projektus, kuriais siekiama iš esmės gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose. Programai skirtas Europos Sąjungos finansavimas sudaro 74 milijonus eurų.
Projekto tikslas – pagerinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą Druskininkų ir Gardino regionų vyresnio amžiaus asmenims ir neįgaliesiems, taip pat padidinti šių tikslinių gyventojų grupių sveikatos raštingumą.
Projekto įgyvendinimo metu numatyta, jog abiejų sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros specialistai pasidalins savo patirtimi, gerąją praktika dėl ambulatorinės pirminės priežiūros ir slaugos paslaugų teikimo projekte išskirtai tikslinei gyventojų grupei, be to bus organizuojami informaciniai seminarai vyresnio amžiaus asmenims ir neįgaliesiems, siekiant jiems suteikti daugiau žinių apie sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą.  Taip pat numatyta įsigyti neįgaliųjų transportavimui pritaikytus automobilius abiejose projekte dalyvaujančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, siekiant užtikrinti  neįgaliesiems  geresnį prieinamumą prie reikalingų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, atnaujinti ir vyresnio amžiaus bei neįgaliųjų poreikiams pritaikyti odontologinių paslaugų teikimo infrastruktūrą VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centre ir atitinkamai, slaugos paslaugų teikimo infrastruktūrą Gardino centrinėje miesto poliklinikoje.
Tikimasi, jog įgyvendintos projekto veiklos pagerins pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros bei slaugos paslaugų prieinamumą ir kokybę vyresnio amžiaus asmenims ir neįgaliesiems Druskininkų ir Gardino regione, o tai prisidės prie šios gyventojų grupės sveikatos išsaugojimo bei gyvenimo kokybės gerinimo.
Projekto pradžia: 2020-02-12
Numatoma projekto pabaiga: 2021-08-12
Bendra projekto įgyvendinimui numatyta suma – 266733,17 eurų. Šį projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Europos Sąjunga projektui skiria 240059,85 eurų finansavimą, likusi dalis finansuojama VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro ir Gardino centrinės miesto poliklinikos lėšomis.
Paskutinį kartą redaguota: 2020-04-14 19:12