Choose language

Aktualijos

VŠĮ DRUSKININKŲ PSPC TOLIAU DIEGIA NAUJOVES IR TOBULINA PASLAUGAS PACIENTAMS

2021 04 26

Medikai vyksta į ligonių namus

Druskininkų PSPC nuo šių metų vasario ligoniams pasiūlė naujovę – mobilioji medikų brigada vyksta pas slaugomus pacientus į namus ir suteikia jiems visas būtinas medicinines paslaugas.
Jeigu gatvėje pamatysite riedantį mėlyną elektromobilį, žinokite, kad tai – VšĮ Druskininkų PSPC Mobilioji  slaugos paslaugų namuose komanda, vykstanti pas slaugomus pacientus į namus. Druskininkų PSPC pirmieji Lietuvoje iš viešųjų įstaigų, pasinaudojęs ES parama, įsigijo elektromobilius, kuriais vyks pas pacientus į namus.
„Nuo 2021 sausio mėn. įsigaliojus naujam slaugos namuose paslaugų teikimo tvarkos aprašui, turėjome pareigą suformuoti mobiliąją komandą, kuri specialiųjų poreikių turintiems pacientams teiktų ambulatorines slaugos paslaugas namuose. Iš anksto besiruošdami naujovėms, dar 2020 m. pabaigoje atlikome namų darbus: suformavome medicinos personalo komandą, nupirkome reikiamą įrangą, įsigijome transportą, įrengėme kabinetą ir kita. Tačiau šių metų pradžioje gavome SAM raštą, kad, atsižvelgiant į ekstremaliąją situaciją, prievolė suformuoti mobiliąją komandą atidedama metams. Tačiau mes jau buvome visiškai pasirengę ir, atsižvelgdami į didelį slaugos namuose paslaugų poreikį, nusprendėme neatidėlioti ir vieni pirmųjų Lietuvoje startavome su ambulatorinės slaugos namuose komanda, – apie naująją paslaugą pasakojo PSPC direktorė Eglė Matienė, akcentuodama, jog slauga namuose reikalauja daug žinių, įgūdžių ir atsidavimo darbui. – Džiaugiamės, kad pavyko suformuoti kompetentingą, entuziazmo nestokojančią jaunų žmonių komandą, kuri lankys pacientus jų namuose. Komanda aprūpinta transportu, būtinomis medicinos priemonėmis ar prietaisais.“

Stiprins paliatyviąją pagalbą namuose

PSPC direktorė įsitikinusi, kad neįgaliam ar senam žmogui polikliniką ar ambulatoriją pasiekti nelengva, tad medikai važiuoja pas jį į namus. E. Matienės teigimu, komandos nariai, pacientams teikdami slaugos paslaugas jų namuose, kartu skatins ir savirūpą – patį pacientą bei jo artimuosius mokys išvengti ligų, atpažinti sveikatos būklės pasikeitimus, paaiškins, kaip svarbu teisingai vykdyti gydytojo nurodymus ir slaugytojo paskyrimus.
Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė teigė, jog bus stiprinama ir paliatyviosios pagalbos namuose grandis. Tai – pagalba, būtina žmonėms, sergantiems nepagydomomis, progresuojančiomis ligomis, taip palengvinant jų kančias, padedant spręsti ne tik pacientų, bet ir jų artimųjų psichologines bei dvasines problemas. Tokį ligonį gydantis gydytojas, atsižvelgdamas į jo sveikatos būklę ir artimųjų pageidavimus, parinks geriausią paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo formą.

Paslaugų žmonėms reikia

Domėdamiesi apie pirmuosius naujosios mobilios brigados narių įspūdžius supratome, kad ši komanda ligonių yra labai laukiama, o teikiamos paslaugos bendruomenei yra naudingos.
„Mes esame specialiai apmokyti teikti paslaugas ligonio namuose. Dabar atsirado galimybė aplankyti visus ligonius, gyvenančius atokesnėse vietose, jiems nebereikia važiuoti į polikliniką, visas paslaugas, kurias paskiria šeimos gydytojas, žmonės gauna savo namuose. Nuvažiavę pas ligonį, įvertiname jo sveikatos būklę. Jei gydytojas nurodo atlikti kokius nors tyrimus, mes tai padarome ligonio namuose, taip pat paliekame nurodymus tiems žmonėms, kurie namuose slaugo ligonius. Sekame ir fiksuojame ligonių poreikius ir stengiamės juos įgyvendinti. Mūsų ligoniai – įvairaus amžiaus žmonės, sergantys sunkiomis ligomis ir gulintys lovoje. Infarktus ir insultus dažniau patiria vyresnio amžiaus asmenys, o tarp jaunesnių ligonių –cerebrinio paralyžiaus varginami žmonės. Manau, jog ši paslauga yra labai naudinga ir patogi, nes medicinos personalas pacientus reguliariai aplanko namuose“, – pirmaisiais darbo įspūdžiais mobilios brigados sudėtyje dalijasi bendrosios praktikos slaugytoja Kristina Sviderskienė.
 
„Dar tik darbo pradžia, bet matau, kad pacientams ši paslauga labai vertinga. Nuvykus pas pacientą į namus, man reikia atlikti mankštą lovoje gulintiems ligoniams. Manau, kad tai labai patogu, ligonių nereikia vežti į polikliniką ir ten laukti, kol juos priims kineziterapeutas. Kiek spėjau pajusti per pirmuosius darbo mėnesius, žmonės yra patenkinti mūsų mobilios brigados darbu, jie tokios paslaugos laukė jau senokai. Ši paslauga padeda palaikyti gulinčių pacientų fizinę sveikatos būklę, sumažinti skausmą, padidinti judėjimo galimybes. Pas pacientus vykstu pagal su pacientų globėjais ar slaugytojais iš anksto suderintą grafiką“, – apie pagalbą namuose pasakoja mobilios brigados narė kineziterapeutė Lina Radkevič-Smaliukė.
 
Kam teikiamos mobilios slaugos paslaugų namuose komandos paslaugos?

Ambulatorines slaugos paslaugas namuose gali gauti prie VšĮ Druskininkų PSPC prisirašę pacientai, šeimos gydytojui išrašius siuntimą:

1. vaikai, turintys negalią, t. y., asmenys iki 18 metų, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

2. suaugę asmenys, turintys negalią, t. y., asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;

3. senyvo amžiaus asmenys – senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo. Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas arba šeimos gydytojas, arba slaugytojas;

4. pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos (turi būti pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis ir išrašantis iš stacionaro gydytojas arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, arba slaugytojas;

5. pacientai, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.
Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose pacientams teikiamos nemokamai, jos finansuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose nurodytiems paslaugų gavėjams ar jų atstovams prašome susisiekti su savo šeimos gydytoju.

Kas teikia paslaugas?

Ambulatorinės slaugos paslaugas teikia specialistų komanda:
1. slaugytojas, kuris savarankiškai vertina paciento sveikatos būklę, savirūpos galimybes, atlieka slaugos veiksmus pagal savo kompetenciją. Taip pat slaugytojas pagal gydytojo paskyrimą atlieka injekcijas, lašinės prijungimą, priežiūrą ir lašinę infuziją kateteriu; paima kraują, šlapimą ir kita laboratoriniams tyrimams; atlieka elektrokardiogramą, žaizdų priežiūrą, pragulų profilaktiką ir priežiūrą, dirbtinių kūno angų priežiūrą (stomų priežiūrą), matuoja AKS, pulsą ir kita;
2. slaugytojo padėjėjas – vykdo pragulų profilaktiką, atlieka temperatūros, spaudimo, pulso matavimus ir registravimus, atlieka antropometrinius matavimus, padeda užtikrinti asmeninės higienos poreikius (pvz: prižiūri burnos ertmę, padeda pacientui nusiprausti, naudotis tualetine kėde ir pan.), pagal slaugytojo paskyrimą lašina lašus, padeda tvarstyti prižiūri lašelinės infuzijos eigą  ir kt..
3. kineziterapeutas, atsižvelgdamas į paciento sveikatos būklę bei gydytojo paskyrimus, įvertina ir gydo raumenų, sąnarių ir nervų funkcijos sutrikimus, taikydamas kineziterapijos procedūras, kurios padeda palengvinti judesius ir atstatyti sutrikusią funkciją, sumažinti skausmą, padidinti judėjimo galimybes. Kineziterapeutas taip pat moko pacientą ir padeda prisitaikyti prie naujos situacijos, kai judėjimo funkcijos sutrinka po ūmios ligos ar traumos.

Kokia paslaugų teikimo tvarka?

Jau per pirmąjį apsilankymą paciento namuose komandoje dirbančios slaugytojos įvertins jo sveikatos būklę, savirūpos galimybes, nustatys slaugos paslaugų poreikį. Po to kartu su pacientu ar jo artimaisiais sudarys slaugos ir priežiūros planą. Pacientui bei jo artimiesiems bus palikti ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančios komandos narių kontaktiniai duomenys.
Jei slaugytojas, lankydamasis pas pacientą namuose, pastebės jo sveikatos būklės pokyčių, dėl kurių gali prireikti kitų specialistų pagalbos, jis apie tai būtinai informuos paciento šeimos gydytoją.
Taip pat pasirašyta bendardarbiavimo sutartis tarp VšĮ Druskininkų PSPC ir Druskininkų socialinių paslaugų centro dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir teikimo. Ambulatorines slaugos paslaugas pacientų namuose teikiančios komandos nariai pasiruošę nuoširdžiai bendradarbiauti su Druskininkų socialinių paslaugų centru, seniūnijų socialinio darbo organizatoriais ir tuoj pat pranešti šiems, jei pastebės, jog žmogui reikia ne tik slaugos, bet ir socialinių paslaugų. Tarkim, jei matys, kad savimi nebegalintis pasirūpinti žmogus gyvena šaltoje troboje, kad nėra kas pasirūpina jo namų švara, atneša maisto produktų.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-04-26 13:13